Daňová analýza uplatnenia daru ako odčítateľnej položky zo základu dane.

 

Pre obe osoby ako fyzickú tak aj právnickú osobu (poskytovateľov) je akýkoľvek dar (peňažný, nepeňažný), vynaložený na akýkoľvek účel (napr. dar cirkvi), výdavkom, ktorý nesúvisí so zdaniteľným príjmom, aj keď bude o ňom daňovník účtovať. Znamená to, že pre právnickú osobu, ako aj pre fyzickú osobu – podnikateľa, je výdavok vynaložený za účelom poskytnutia daru nedaňovým výdavkom a teda zvyšuje základ dane z príjmov právnickej resp. fyzickej osoby.

Prípade právnických osôb môže mať výška peňažného daru vplyv na výšku percenta prerozdeľovania (asignácie) dane. V prípade, že právnická osoba darovala finančné prostriedky (aj prostredníctvom POS terminálu) najmenej vo výške zodpovedajúcej 0,5 % zaplatenej dane, je možné prerozdeliť konkrétnym neziskovým organizáciám zaplatenú daň z príjmov právnickej osoby vo výške 2%. Ak nejde o tento prípad, prerozdeliť je možno len 1% zaplatenej dane.

Režim asignácie však nie je úľava na dani, je to len prerozdelenie už zaplatenej dane (t.j. daň nepôjde do štátneho rozpočtu, ale pôjde na účet konkrétnej neziskovej organizácie).