Čo vám nový
Charity Kiosk prinesie?

Jednoduchý a inovatívny design neruší a dokáže okolitý priestor zaujímavo doplniť.
Inteligentná interakcia s darujúcimi vďaka unikátnemu LED systému pritiahne pozornosť.
Samoobslužné patentované riešenie umožní rýchlejšie odbavenie na väčších akciách.
Bezhotovostný spôsob platieb zvýši počet príspevkov a odstráni bariéru cudzích mien.
Úplne nezávislý kiosk nepotrebuje pripojenie na elektrický prúd a internet.
Komplexná správa cez
webový portál
s aktuálnymi informáciami o stavu vybraných príspevkov na každom kiosku.

Pre koho je nové riešenie určené?

Charity Kiosk je určený všetkým organizáciám, ktoré sú z časti alebo úplne závislé na podpore a príspevkov tretích strán:

Charitatívne
organizácie
Humanitárne
organizácie
Nadačné
fondy
Spolky na obnovu kultúrnych pamiatok
Církevné
inštitúcie
Neziskové
organizácie

Kam je možné Charity Kiosk umiestniť?

Inovatívne riešenie a nezávislá prevádzka charitatívneho kiosku, rozširuje možnosti jeho umiestnenia a umožňuje oslovenie širšej skupiny darujúcich.

Kostoly
Katedrály
Kláštory

Náboženské
a cirkevné
stavby

Kostoly
Katedrály
Kláštory

Obchodné a spoločenské centrá
Staničné a letiskové budovy

Komerčne
vyťažené
miesta

Obchodné a spoločenské centrá
Staničné a letiskové budovy

Národné kultúrne pamiatky
Výstavné expozície
Múzea a skanzeny
ZOO

Kultúrne
a historické
miesta

Národné kultúrne pamiatky
Výstavné expozície
Múzea a skanzeny
ZOO

Spoločenské a kultúrne udalosti
Hudobné festivaly
Charitatívne akcie
Detské a športové dni
Verejné zhromaždenia

Akcie

Spoločenské a kultúrne udalosti
Hudobné festivaly
Charitatívne akcie
Detské a športové dni
Verejné zhromaždenia

Projekty